Morgensang

Morgensang

Vi mødes hver onsdag kl. 10 i kirkerummet, hvor vi har en andagt med musik, to salmer, bøn og en tekst fra Bibelen.

Bagefter er der kaffe og mere sang i sideskibet. Vi skiftes til at medbringe brød til kaffen og er med  til at vælge hvad vi skal synge fra Højskolesangbogen.

Kontakt Lene Lyngbæk tlf. 27464540