Herren strækker ud sin arm

Herren strækker ud sin arm,
små vil han velsigne; kommer, små, til Jesu barm, 
lærer ham at ligne! 
Døb, genfød dem, Herre from, 
dybt i livets kilde! 
Aldrig de til død og dom 
sig fra dig forvilde! 

Tekst: Engelsk (1834). N.F.S. Grundtvig 1837
Salmebogens nummer 447

 

 Hør melodien.