Skelgårdskirkens årsmøde 2013

Menighedsrådet indbyder alle, som er interesserede i Skelgårdskirken, til årsmøde

Dagordenen er som følger

1. Velkomst og spisning.

2. Præsentation af menighedsrådsmedlemmer og udvalg. Udvalgene præsenteres af udvalgsformændene.

3. Orientering om menighedsrådets arbejde v/ Poul William Steffensen

4. Regnskab 2012 og budget 2013.

5. Sognet i tal v/ Annelise H. Mehlsen.

6. Glimt fra det daglige liv ved kirken. Tro og tapas v/ Annelise H. Mehlsen.

7. Gudstjeneste. Herunder præsentation af menighedsrådets forsøg med gudstjenestefornyelse i sommermånederne v/ Peter Søes.

8 . Gode forslag til og debat om menighedsrådets arbejde.

9. Afrunding og afslutning

 

snakken går livligt
– fra sidste års årsmøde

Du kan læse mere om,
hvad menighedsrådet gerne
vil med kirken her