Skelgårdskirken
Hvor du hører hjemme

Velkommen!

Det sker i Skelgårdskirken

Resultat af valg til menighedsrådet 15. september 2020 i Skelgårdskirken:

Følgende er valgt:
Jørgen Blauenfeldt, Kirsten Grubbe Jensen, Per Svensson, Johnny Beyer, Judy Greve, Tove Vistesen, Phillip Østergaard, Jens Nielsen, Grete Grundtvig, Hans Sietam, Vilhelm Dickmeiss, Peter Hoffmann Nielsen, Maria Larsen, Julie Nielsen, Michael Rosenquist.

Som stedfortrædere:
Finn Brøndum, Poul Steffensen, Hans Ole Tolstrup, Torben Rosenquist, Marianne Stig.

Evt. afstemningsvalg 17. november 2020:

Der er mulighed for at indgive en kandidatliste, så der skal afholdes afstemningsvalg.

Listen skal indeholde navne på de opstillede kandidater og navne på 15 stillere. Kandidatlisten udarbejdes på en af Kirkeministeriet godkendt formular. 

Listen kan indleveres i perioden 16. september til 13. oktober 2020, kl. 23.59.

Indlevering til valgbestyrelsen, Kirsten Grubbe Jensen, Grete Grundtvig eller Tove Vistesen kan ske på onsdagene den 23. september, 30. september og 7. oktober, kl. 12-13 i kirken samt efter aftale hos sognepræst Annelise Mehlsen, Tanger Alle 6, 2770 Kastrup.

Menighedsrådet består af 15 medlemmer og funktionsperioden er fire år fra 1. søndag i advent 2020.

 

 

 

 

Genåbning af Skelgårdskirken

Vær med til gudstjenester søndage kl. 10 og morgensang onsdage kl. 10 både her i kirken og på computeren.
Kirkedørene åbnes kl. 9.45, og vi kan desværre ikke byde på kaffe eller fællessang bagefter.
Ved indgangsdøren står der sprit som man bedes bruge, herefter skal man gå direkte til en stol i kirkesalen og sætte sig.
Der er til alle gudstjenester tilstedeværelselse af menighedsrådsmedlemmer, som vil hjælpe og anvise reglerne for gudstjenester i vores kirke.
Menighedsrådsmedlemmer vil også anvise hvordan nadveren skal foregå og være præsten behjælpelig ved denne.
Efter gudstjenesten bedes man gå helt ud at kirken. Dette for at undgå at man samler sig i små grupper og står for tæt på hinanden inde på kirketorvet.
Menighedsrådet ved Skelgårdskirken glæder sig til, at det igen bliver muligt at kunne være mere sammen og give hinanden hånden. Vi følger omhyggeligt retningslinjerne fra myndighederne, så vi sammen kan undgå smitte og kan passe på hinanden. Dette er at vise næstekærlighed.
Følg med på hjemmesiden og facebook for at se, hvornår de øvrige aktiviteter begynder igen.

Kirkekontoret kan kontaktes pr. telefon 32 53 77 44 i åbningstiden, personlig henvendelse kan ske efter aftale.

Venlig hilsen
Skelgårds Sogns Menighedsråd

Antal kirkegængere - med og uden fællessang.pdf

Værd at vide

Forsidekalender

Følg os på Facebook

Kunst - Kultur - Billeder