Den store mester kommer

1. Den store mester kommer,
fuldkærlig er hans id:
Han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.


på klarheds gennembrud,
når sølvstoffets ædle indre
af ertsen lutrer sig ud.


og agter kærlig på,
når klarlig hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.


da værket er fuldbragt,
da priser det ædle sølvstof
sin mesters dåd i sin pragt.


som smelter sjæl og sind.
Han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.


sit billed klart han set,
så glædes den høje mester,
så er hans gerning alt sket.


Den Danske Salmebog nr. 612.
Tekst:
"Hør melodien" (åbnes i nyt vindue)