Konfirmander

Konfirmander

Skelgårdskirken har hvert år cirka 150 konfirmander og præsterne ved kirken lægger vægt på at konfirmationsforberedelsen skal være en relevant og inspirerende indføring i kirke og kristendom.

Samtidig er konfirmationsforberedelsen og konfirmanderne en del af ungdomsmiljøet i kirken.

Du kan læse mere om konfirmationsforberedelse, konfirmandindskrivning osv., og se kommende konfirmationsdatoer.