Menighedsrådets medlemmer

Tittel navn
Formand Grete Modin Grundtvig, mail formand@skelgaardskirken.dk
Næstformand Kirsten Grubbe Jensen
Kasserer Jens Nielsen
Kirkeværge Jørgen Blauenfeldt
Kontaktperson Peter Hoffmann Nielsen

 

 

 

  Michael Rosenquist
  Hans Ole Tolstrup
 

Poul William Steffensen

  Per Svensson
Hans Sietam
  Tove Vistesen
  Tina Stege Lindstrøm

 

 

 


Stedfortræder


Orlov

Torben Bent Rosenquist
Judy Greve
Annelise Mehlsen
Poul Bo Sørensen
Kamilla Bugge


Carsten Brank