Kirkekontoret

Kirkekontoret:

Indgang: Ved Vestamagercenteret, Ugandavej 111

Daglig leder:  Helle Adelborg: tlf. 5122-8194

Kordegn: Nina Thorendahl: Kan kontaktes ved personligt fremmøde eller på telefon nr. 32 53 77 44 i åbningstiden:

    • Mandag, tirsdag, onsdag og fredag: kl. 10.00-13.00
    • Torsdag kl. 13.00 - 18.00

Postadresse: Sindingvej 9, 2770 Kastrup

Sognepostkasse: Skelgaards.sogn@km.dk