Stående udvalg

Titel Navn

Forretningsudvalg

Formand Grete Modin Grundtvig
Næstformand Kirsten Grubbe Jensen
Kontaktperson Peter Hoffmann Nielsen
Kasserer Jens Nielsen
Kirkeværge Jørgen Blauenfeldt
Præsterepræsentant Kamilla Bugge

Kirke- og præsteboligudvalg

Torben Rosenquist (formand)
Per Svensson
Peter Hoffmann Nielsen
Hans Ole Tolstrup

Poul William Steffensen

Aktivitetsudvalg

Per Svensson
Jens Nielsen
Jens Søgaard uden fro menighedsrådet
Grethe Jensen uden for menighedsrådet

Kunstudvalg

Jens Nielsen
Marianne Beyer uden for menighedsrådet
Eskild Holm Sørensen uden for menighedsrådet
Finn Brøndum uden for menighedsrådet

PR-udvalg

Michael Rosenquist (formand)
Annelise Mehlsen
Kamilla Bugge
Finn Brøndum uden for menighedsrådet

Valgbestyrelse

Kirsten Jensen (formand)
Grete Grundtvig
Michael Rosenquist

Koncertudvalg

Alia Mahmudzade (formand)
Jens Nielsen
Kamilla Bugge

Håndbogsudvalg

Jørgen Blauenfeldt
Kirsten Grubbe Jensen
Judy Greve
Grete Grundtvig
Michael Rosenquist