Værdier og visioner

Fordybelse – Formidling – Fællesskab – Åbenhed

I de sidste to år har menighedsrådet arbejdet mere struktureret end ellers med, hvad vi gerne vil med Skelgårdskirken. Stikordene har været værdier og visioner.

Med ”værdier” mener vi ting, som vi synes er så vigtige, at de skal være styrende for det, vi gør i Skelgårdskirken. Det er de ting, vi gerne vil være kendte for og kendes på.

Med ”visioner” mener vi ”måder, vi kan forestille os Skelgårdskirken på”, hvor værdierne kommer mest muligt til udfoldelse. Visioner kan man arbejde hen imod, og de er vigtige som pejlemærker, også selvom de måske ikke realiseres fuldt ud.

Når man gør sig sine værdier og visioner klart, kan man tale om dem. Man kan også vurdere, hvad man vil gøre for at fremme værdierne, ved at sætte tiltag i værk, som skal bringe én tættere på visionerne. Og man kan prioritere mellem forskellige måder at bruge sine ressourcer på. Endelig kan man evaluere på det, man gør ud fra, i hvor høj grad det bringer én tættere på visionerne og derved fremmer værdierne.

De fire værdier er var udgangspunkt for drøftelsen på kirkens årsmøde d. 14. marts 2012.